Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nationale drug monitor (2015)

jaarbericht 2015

In Nederland volgen tal van monitors de ontwikkelingen op het gebied van middelengebruik. Ook verschijnen er in hoog tempo wetenschappelijke publicaties over gebruikspatronen, preventie van middelengebruik en behandelwijzen en over strafrechtelijke interventies voor justitiabelen met problematisch middelengebruik. Voor beleidsmakers en professionals in de praktijk en diverse andere doelgroepen biedt de Nationale Drug Monitor (NDM) een actueel overzicht in deze grote stroom van informatie. Het primaire doel van de NDM is om gecoördineerd en consistent gegevens over ontwikkelingen in middelengebruik en drugsgerelateerde criminaliteit te verzamelen op basis van bestaand onderzoek en registraties en deze kennis te bundelen en te vertalen in een aantal kernproducten, zoals Jaarberichten en thematische rapporten. Deze doelstelling sluit aan op het huidige streven naar het op feiten baseren van beleid en praktijk.

In de NDM staan het verzamelen en integreren van cijfers centraal. Dit gebeurt wat middelengebruik betreft volgens een beperkt aantal kernindicatoren, ofwel barometers voor beleid, die zijn overeengekomen door de lidstaten van de Europese Unie in het kader van het EMCDDA. Het gaat daarbij om gegevens over: middelengebruik in de algemene bevolking; problematisch gebruik en verslaving; beroep op de hulpverlening; ziekte in relatie tot middelengebruik; sterfte in relatie tot middelengebruik.

Literatuurverwijzing: Laar, M.W. van, & Ooyen-Houben, M.M.J. van (2015). Nationale drug monitor: jaarbericht 2015. Utrecht: Trimbos-instituut.

Omschrijving

 • Jaar:
  2015
 • Plaats:
  Utrecht, Den Haag
 • Uitgever(s):
  Trimbos-instituut, Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Collatie:
  400 p. ISBN: 9789052537634
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):