Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nationale kennisagenda sport en bewegen (2016)

van traplopen tot podium

Tijdens een bijeenkomst van Sportinnovator op 25 april 2016 is de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen gepresenteerd. De Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen is in opdracht van het Topteam Sport – ingesteld door minister Edith Schippers – opgesteld. De Engelstalige versie is ook te vinden in de kennisbank.

Literatuurverwijzing: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (2016). Nationale kennisagenda sport en bewegen: van traplopen tot podium. Den Haag: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut METH-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving