Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nationale omgevingsvisie (2020)

duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

In Nederland staan we voor urgente maatschappelijke opgaven. Met name de energietransitie, de overgang naar een circulaire economie en de bouw van 1 miljoen woningen, zullen Nederland flink veranderen. In de Nationale Omgevingsvisie beschrijft het Rijk hoe Nederland een veilig, gezond en welvarend land kan blijven, ook voor toekomstige generaties. Een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (2020). Nationale omgevingsvisie: duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Omschrijving