Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nationale studie naar ziekten en zorg in de eerste lijn (2007)

een eerste schets

Het NIVEL en het RIVM treffen voorbereidingen voor een Nationale Studie naar ziekten en zorg in de eerste lijn (NSE). Centraal in deze studie staat de vraag naar gezondheidszorg in de bevolking en de afstemming daarop van de zorg door de huisarts, fysiotherapeut, apotheker, eerstelijnspsycholoog, verloskundige en thuiszorg. In dit eerste hoofdstuk beschrijven we het waarom van dit initiatief en gaan we kort in op relevante maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie van de gezondheidszorg. Ook beschrijven we de spanningsvelden die door de ontwikkelingen in de zorg ontstaan zijn. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de hoofdvragen die deze Nationale Studie wil beantwoorden en beschrijft in het kort de onderzoeksopzet. In hoofdstuk 3 gaan we vervolgens in op wat deze Nationale Studie zal opleveren voor het ministerie van VWS en andere belangrijke partijen in de gezondheidszorg. Hoofdstuk 4 tot slot, geeft de vervolgstappen aan en een voorstel van de wijze waarop we de verschillende partijen zullen betrekken bij deze Nationale Studie.

Literatuurverwijzing: Meuwissen, L., Hoeymans, N., Schellevis, F.G., Verheij, R.A., & Bakker, D.H. de (2007). Nationale studie naar ziekten en zorg in de eerste lijn: een eerste schets. Utrecht: NIVEL.

Omschrijving