Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nationale topsportevenementen strategie 2021-2030 (2022)

bekendheid en toepassing door professionals in de Nederlandse sportevenementensector

Auteur(s): Eva Heijnen, Paul Hover

Bijna vier op de tien professionals die werken in de Nederlandse sportevenementensector dragen bij aan het realiseren van doelen van de Nationale Topsportevenementen Strategie 2021-2030 (NTS). Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

De NTS is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten ontwikkeld om met internationale topsportevenementen meer Nederlanders te bereiken en te inspireren.

Activiteiten vooral gericht op aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoorde evenementen
De NTS kent drie hoofdlijnen:

  1. creëren van afstemming en samenhang;
  2. bevorderen van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoorde evenementen;
  3. creëren van een podium voor maatschappelijke vraagstukken en het bedrijfsleven.

Professionals die activiteiten hebben uitgevoerd die bijdragen aan de doelen van de NTS, hebben vooral activiteiten ontplooid die bijdragen aan de tweede hoofdlijn.

Goede omstandigheden voor deelnemers topsportevenementen in Nederland
87 procent van de professionals vindt dat topsporters bij internationale topsportevenementen in Nederland in goede omstandigheden kunnen presteren. Dit betekent dat er eerlijke omstandigheden zijn en topsporters zich in een veilige omgeving bevinden.

Meer samenwerking en afstemming nodig rond topsportevenementen in Nederland
62 procent van de professionals meent dat de overheid, de sport en het bedrijfsleven beter kunnen samenwerken bij de organisatie van topsportevenementen in Nederland. De kansen die internationale topsportevenementen bieden voor organisaties buiten de sport worden vaak niet benut.

Literatuurverwijzing: Heijnen, E., & Hover, P. (2022). Nationale topsportevenementen strategie 2021-2030: bekendheid en toepassing door professionals in de Nederlandse sportevenementensector. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-879 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving