Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nederland actief! (2005)

Nederland Actief! (een coalitie van ANWB, NOC*NSF, Zorgverzekeraars Nederland en Staatsbosbeheer) licht in deze brochure toe wat ze van plan zijn: de directe leefomgeving zodanig verbeteren, dat meer Nederlanders in beweging komen. De coalitie vraagt de overheid, de bouw- en vastgoedsector, planologen, stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, waterschappen en agrariërs om hieraan mee te werken.

Literatuurverwijzing: (2005). Nederland actief!.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving