Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nederland als vergaderland (1994)

opkomst en verbreding van een vergaderregime

Auteur(s): Wilbert van Vree

Dit boek is een sociologische studie over vergaderen. Voortbordurend op de civilisatietheorie van Norbert Elias wordt nagegaan hoe vanaf de vroege middeleeuwen tot heden mensen onderling met woorden hebben gestreden over hun toekomst.

Literatuurverwijzing: Vree, W. van (1994). Nederland als vergaderland: opkomst en verbreding van een vergaderregime. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut MANA-0011 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving