Spring naar content
Terug naar de kennisbank

"Neem de tijd als je haast hebt" (2016)

rapportage Adviescommissie European Games 2019

De Adviescommissie European Games 2019 is ingesteld door het bestuur van NOC*NSF. De aanleiding is gelegen in het intrekken van de kandidatuur c.q. de organisatie van de Europese Spelen 2019 (European Games 2019) bij het European Olympic Committee op 10 juni 2015. In een ingelast Ledenberaad op 1 juli 2015, kort na de 1e editie van de European Games in Baku, hebben de leden gevraagd om een analyse te maken van het gehele proces rond de EG2019. De volgende hoofdvraag staat centraal: Op welke manier kan het huidige samenspel (verhouding, samenwerking en afstemming) tussen NOC*NSF, sportbonden en overheden worden verbeterd bij tak van sport overstijgende en op een impuls voor het Nederlandse sportklimaat gerichte (beleids)dossiers, waarbij er sprake is van een grote mate van wederzijdse afhankelijkheid? Daarbij zijn de volgende verdiepingsvragen in de analyse meegenomen:

  • Welke mechanismes (relatiepatronen, besluitvormings-, structuur- en cultuuraspecten, belangen, financiering) spelen een cruciale rol bij processen waarbij zowel de sport, overheden als andere stakeholders (tegelijkertijd) betrokken zijn?
  • Welke (tekortkomingen in deze) mechanismes in de procesinrichting en -uitvoering hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de EG2019 niet in Nederland zullen plaatsvinden?

Doel van de commissie is om op basis van de antwoorden op deze vragen adviezen voor de sport (NOC*NSF en sportbonden) op het gebied van procesinrichting en procesintelligentie te formuleren, zodat we toekomstige, vergelijkbare complexe processen efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren.

Literatuurverwijzing: Adviescommissie European Games 2019 (2016). "Neem de tijd als je haast hebt": rapportage Adviescommissie European Games 2019. Adviescommissie European Games 2019.

Omschrijving