Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Netwerkbijeenkomst bedrijven in beweging, 20 juni 2007 (2007)

denktank sport, bewegen en arbeid

Verslag van de Netwerkbijeenkomst Bedrijven in Beweging, gehouden op 20 juni 2007 door de Denktank Sport, Bewegen en Arbeid.

Gestimuleerd door het ministerie van VWS, bundelen NISB, NIGZ en TNO Kwaliteit van Leven hun krachten binnen de Denktank Sport, Bewegen en Arbeid. Een belangrijke taak van de denktank is het volgen van de ontwikkelingen binnen bedrijven (de vraagkant) en bij de aanbieders van sporten beweegactiviteiten (aanbodzijde).

Deze kennis wordt gebruikt om activiteiten en instrumenten binnen het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) beter aan te laten sluiten op de behoeften en wensen uit de praktijk.

Om dit op een goede manier te kunnen doen, is deze netwerkbijeenkomst voor bedrijven georganiseerd met de volgende doelen:

  • uitwisseling van wensen en behoeften binnen bedrijven rondom bewegingsstimulering;
  • het delen van ervaringen met andere bedrijven;
  • inzicht geven in de laatste stand van zaken van de wetenschap en onderzoek op het gebied van sport, bewegen en arbeid;
  • het uitreiken van ondersteunend materiaal waarmee bedrijven verder aan de slag kunnen.
Literatuurverwijzing: Raaijmakers, T., Mol, P., Sauerborn-Ribbens, M., Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & BaartRaaijmakers (2007). Netwerkbijeenkomst bedrijven in beweging, 20 juni 2007: denktank sport, bewegen en arbeid. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving