Spring naar content
Terug naar de kennisbank

NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement (2006)

In navolging van een Europese richtlijn heeft de MedischWetenschappelijke Raad van het CBO het initiatief genomen om ook voor Nederland een geïntegreerde, multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement te ontwikkelen. Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en de westerse wereld. In 2003 stierven er bijna 50.000 Nederlanders aan HVZ. Dit is ongeveer eenderde van alle sterfte. Coronaire hartziekten en beroerten komen in Nederland het meest voor en zorgen samen voor 18% van het totaal aantal verloren levensjaren. Van de volwassen Nederlandse bevolking van 20 tot 60 jaar heeft ongeveer één op de acht een verhoogd cholesterolgehalte (≥6,5 mmol/l), één op de vijf een verhoogde bloeddruk (≥140/90) en één op de drie rookt.1 Beïnvloeding van deze risicofactoren kan de cardiovasculaire sterfte en morbiditeit aanzienlijk doen verminderen.

Literatuurverwijzing: (2006). NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap.

Omschrijving

  • Jaar:
    2006
  • Plaats:
    Utrecht
  • Uitgever(s):
    Nederlands Huisartsen Genootschap
  • Collatie:
    30 p. bijl. tab. ISBN: 9031347213
  • Mediumsoort:
    Handboek / handleiding
  • Trefwoord(en):