Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nieuwe zwemwaterwet (2015)

meer meetkosten, maar ook meer vrijheid van handelen

In dit artikel uit het blad Sport & Gemeenten lees je meer over het nieuwe ontwerpbesluit Bhvbz (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). In het nieuwe besluit zijn tal van gedetailleerde bepalingen en verouderde waterkwaliteitseisen geschrapt, terwijl er tegelijk nieuwe parameters en de plicht tot het opstellen van een risicoanalyse aan zijn toegevoegd. Het nieuwe Bhvbz biedt de beheerder meer vrijheid om zelf te bepalen welke maatregelen hij neemt. Dat moet de innovatie bevorderen en tegelijk ook de hygiëne en veiligheid.

Literatuurverwijzing: Kuypers, J., & Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2015, maart). Nieuwe zwemwaterwet: meer meetkosten, maar ook meer vrijheid van handelen. Sport & Gemeenten 2015 (pp. 44-46)

Omschrijving