Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nieuwsberichten (2001)

Nieuwsberichten is een publicatie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

In dit nummer o.a.

 • de breedtesportimpuls scoort!
 • cursus sportbuurtwerk
 • de ecokit
 • meer bewegen voor chronisch zieken
 • tweede spin-platform
 • vijftig jaar sportbuurtwerk Nederland
 • transfer Jeugd in Beweging naar NISB
 • School en Sport
 • vrouwelijk kader in de sport
 • weerbaarheid in het basisonderwijs
 • sport- en bewegingsleider chronisch zieken
 • effect van bewegingsactiviteiten bij traumaverwerking
  • doelstelling en kerntaken NISB
Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2001). Nieuwsberichten.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving