Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nieuwsberichten (2003)

Nieuwsberichten is een publicatie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

In dit nummer o.a.

  • Informatiemap Sportiviteit & Respect
  • Schakeldag ‘School & Sport’ trok brede belangstelling
  • Ontmoetingsdag Breedtesportimpuls
  • Interculturele jeugdparticipatie
  • Beweging als warming-up voor reïntegratie
  • Sportorgansaties aan zet na Besturendag Vrouw & Sport
  • Sportief Wandelen
  • CBI-onderzoeksproject in beweging
  • KNVB maakt met whoZnext werk van jeugdparticipatie
  • Video voor senioren: ‘Bewegen doe je zo’
Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2003). Nieuwsberichten.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving