Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'No more losers'1; Over het ontwikkelen van een beweegidentiteit (2021)

Auteur(s): Herman Verveld

In dit verhaal wil ik jullie meenemen naar toekomstige lessen bewegingsonderwijs, waarin voortdurend een dynamische herschikking van handelingen, belevenissen en gebeurtenissen plaatsvindt. Waarbij onophoudelijk beweeghandelingsdomeinen geopend en gesloten worden, voor de leerlingen evengoed als voor de docenten. Dat zijn geen lessen bewegingsonderwijs die uitgaan van een vastgelegde methode van leren beter bewegen en een goedwillende bewegingsonderwijzer die daarin de leerlingen de juiste wijze van bewegen voorschrijft en opdraagt. Het zijn lessen die aansluiten bij de conclusies uit het onderzoek van Koekoek (2020, zie: interview in dit nummer). Hij geeft daarin aan dat sociale constructies in het leerproces er veel toe bijdragen dat leerlingen een waardevolle beweegidentiteit ontwikkelen. In mijn ogen een grotere bijdrage dan leerlingen vooral te willen laten reguleren en reflecteren op hun eigen beweegvaardigheden, zoals Curriculum. nu dat als één van de bouwstenen heeft laten opnemen.

beweegidentiteit, relatie, context

Literatuurverwijzing: Verveld, H. (2021, januari). 'No more losers'1; Over het ontwikkelen van een beweegidentiteit. Lichamelijke Opvoeding 109 (pp. 11 - 13)

Omschrijving

 • Jaar:
  2021
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  Lichamelijke Opvoeding