Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nota integrale stadsdeelaanpak (1995)

Organisatie(s): Gemeente Nijmegen

Deze ‘Nota integrale stadsdeelaanpak’ gaat achtereenvolgens in op: een beschrijving van de huidige situatie van de drie bestaande wijkgerichte trajecten (met name op de verschillen daarin; paragraaf 2); de argumenten op basis waarvan wordt voorgesteld de wijkgerichte aanpak anders in te richten (paragraaf 3); de stap naar één integraal aanpakmodel (paragrafen 4, 5 en 6); de aanwijzing van de nieuwe prioriteitsgebieden voor de stadsdeelaanpak (paragraaf 7); de presentatie van een nieuw fenomeen: de stadsdeelcoördinator (paragraaf 8); de plaats en faciliteiten van de bewoners in de stadsdeelaanpak (paragrafen 9 en 10); de financiering van de integrale stadsdeelaanpak (paragraaf 11). In een laatste afsluitende paragraaf (paragraaf 12) wordt in epiloog-vorm een korte samenvatting gegeven van de kernpunten van het nu voorgestelde nieuwe traject integrale stadsdeelaanpak.

Literatuurverwijzing: Gemeente Nijmegen (1995). Nota integrale stadsdeelaanpak. Nijmegen: Gemeente Nijmegen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  1995
 • Plaats:
  Nijmegen
 • Uitgever(s):
  Gemeente Nijmegen
 • Collatie:
  20 p. ill. tab.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):