Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nota sociaal beleid 2016-2020 (2016)

De provincie Drenthe kiest binnen sociale leefbaarheid voor drie prioritaire thema’s, waarbinnen de belangrijkste uitdagingen liggen om de gevolgen van krimp binnen de provincie aan te pakken en de leefbaarheid te versterken:

  1. Beschikbare en toegankelijke zorg
  2. Gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen
  3. Onderwijskwaliteit en toegang arbeidsmarkt
Literatuurverwijzing: (2016). Nota sociaal beleid 2016-2020. Assen: Provincie Drenthe.

Omschrijving