Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nota sport en bewegen in de gemeente Waalwijk 2020-2024 (2020)

Gelijk aan de thema’s van het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ presenteren we in deze nieuwe visie ‘Sport en Bewegen in Waalwijk 2020-2024’ onze ambities. De thema’s en ambities uit het nationaal Sportakkoord1 waar we ons op richten zijn:

  1. Inclusief sporten & bewegen & Vaardig in bewegen;
  2. Vitale sport- en beweegaanbieders in een positieve sportcultuur;
  3. Duurzame sportinfrastructuur.
Literatuurverwijzing: (2020). Nota sport en bewegen in de gemeente Waalwijk 2020-2024. Waalwijk: Gemeente Waalwijk.

Omschrijving