Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nota terzake van de aanstelling van beroepssporttechnisch kader (1979)

De Coördinatie-Adviesgroep ‘Opleiding, leiding en Begeleiding’ heeft als doel het opstellen van een samenhangend beleidsplan voor de opleidings- en aanstellingsproblematiek voor leidinggevenden in de sport.

Leeswijzer: de nota start met een omschrijving van de gebruikte begrippen en vervolgt met uitgangsstellingen voor het ontwikkelen van een samenhangend beleid. Hoofdstuk 4 beschrijft de knelpunten en hoofdstuk 5 behandelt het wenselijk takprofiel voor het aan te stellen beroepssporttechnisch kader. Hoofdstuk 6 tenslotte gaat in op de financiële verantwoordelijkheden voor de realisering van een samenhangend beleid voor de aanstelling van circa 1000 beroepssporttechnisch kaderfunctionarissen.

Literatuurverwijzing: (1979). Nota terzake van de aanstelling van beroepssporttechnisch kader. z.pl.: NSO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut MANA-TB-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving