Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Notitie kantelmomenten veilige mobiliteit ouderen (2021)

De BeterOud-werkplaats ‘Veilige mobiliteit’, heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in kaart gebracht op welke momenten ouderen nadenken over veranderende mobiliteit en aan welke informatie zij dan behoefte hebben. De meeste mensen denken daaraan pas als er iets verandert dat invloed heeft op hun manier van verplaatsen. Er zijn vijf clusters van zogenaamde ‘kantelmomenten’. Deze kantelmomenten vertegenwoordigen een verandering in de dagelijkse mobiliteit en kunnen aanleiding zijn voor een gesprek over mobiliteit.

Literatuurverwijzing: Meeren, M. van der, Delmée, L., Bouwman, T., Eden, D. van, & Schrijver, E. (2021). Notitie kantelmomenten veilige mobiliteit ouderen. Utrecht: Beter oud.

Omschrijving