Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Notitie sportbeleid Oostzaan 2019-2022 (2019)

In de periode 2019/2022 hanteert de gemeente Oostzaan de volgende speerpunten:

  • Handhaven van de sportbudgetten;
  • indexering voor verenigingssubsidie en onderhoud;
  • Meer werk maken van participatie via sport;
  • Sport als instrument voor gezondheid;
  • Blijvende waardering voor het verenigingsleven;
  • Voortzetten van de (beweeg)activiteiten van de brede school Oostzaan;
  • Ondersteunen van andere mogelijkheden voor sport, spel en bewegen.
Literatuurverwijzing: (2019). Notitie sportbeleid Oostzaan 2019-2022. Oostzaan: Gemeente Oostzaan.

Omschrijving