Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nu ik groot ben (2019)

wethouders investeren in kansen voor jongeren

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wethouders helpen om doelstellingen in de Jeugdwet te realiseren. Daarom nam VWS het initiatief voor een bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd. Jeugdwethouders kunnen hier hun kennis van en ervaringen met jeugdpreventie met elkaar delen en elkaar helpen om nieuwe stappen te zetten voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen. In deze publicatie leest u de ervaringen van 18 wethouders.

Literatuurverwijzing: (2019). Nu ik groot ben: wethouders investeren in kansen voor jongeren. Den Haag: Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving