Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nulmeting sport in Brabant (2012)

deelonderzoek bezoek en deelname

Auteur(s): Jolijn Krijger

De provincie Noord-Brabant wil anno 2012 een stand van zaken opmaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant. Hiervoor ontwikkelde het Mulier Instituut samen met een aantal Brabantse partners een onderzoeksinstrumentarium. Het integrale projectplan is beschreven in ‘Instrumentarium nulmeting Sportplan Noord-Brabant 2016’. Deze rapportage heeft betrekking op deelonderzoek C4: Analyse bestanden ContinuVakantieOnderzoek (CVO) en ContinuVrijetijdsOnderzoek (CVTO). Indicatoren die centraal staan in deelonderzoek C4, zijn: (a) aantal bezoekers/deelnemers evenementen; (b) sport- en bewegingsdeelname. Het antwoord op de aan de indicatoren gekoppelde onderzoeksvragen wordt gegeven door secundaire analyse op de genoemde bronnen (het CVO en het CVTO). De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Krijger, J. (2012). Nulmeting sport in Brabant: deelonderzoek bezoek en deelname. Tilburg: Vrijetijdshuis Brabant.

Omschrijving