Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Numaga jaarboek 2016 (2016)

sport in de stad

Auteur(s): P.W. van den Broeke

Dit boek is gewijd aan het thema sport. Acht artikelen werpen licht op de betekenis van sport voor de stad Nijmegen. Leen Dresen schetst hoe een tentoonstelling in 1912 de katalysator voor de Vierdaagse vormde. De aanwezigheid van militairen stimuleerde niet alleen het wandelevenement, maar rond het begin van de twintigste eeuw de hele ontwikkeling van Nijmegen als sportstad. Jelle Zondag benadrukt de oorspronkelijk sterke verwevenheid van militaire waarden en sport, zelfs tot in het korfbal. De werkloosheid in de jaren dertig leidde tot een grotere gemeentepolitieke bemoeienis met sport. Met de aanleg van sporttterreinen en de bouw van een stadion als onderdeel van het Goffertpark maakte men van de nood een deugd, memoreert Ernest Verhees. Lennert Savenije betoogt dat Nijmegen in 1943 bovendien als eerste Nederlandse gemeente een wethouder voor sportaangelegenheden aanstelde. Toon Bosch schetst de geschiedenis van enkele Nijmeegse wielerbanen en waarom de stad in 1885 zelfs de eerste internationale wielerwedstrijd in Nederland organiseerde. Andreas Caspers put uit de rijk geschakeerde bronnen van het Regionaal Acrhief, die licht werpen op elitesporten en volksvermaak, weerbaarheden en cafésporten. Tot deze laatste groep behoorde ook pistoolschieten, een discipline die de eerste Nijmeegse afgevaardigde naar de Olympische Spelen opleverde, opvallend genoeg een huisarts, zoals belicht door Jan Brauer. Marjet Derks kijkt terug op de tijd waarin de eerste donkere voetballers werden ingevlogen, het begin van een stevige band met Curaçao. Dezelfde auteur beschouwd in een inleidend artikel de vroege sport in de stad in de breedte en schetst onderzoeksperspectieven.

Literatuurverwijzing: Broeke, P.W. van den (2016). Numaga jaarboek 2016: sport in de stad. Nijmegen: Vereniging Numaga.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPGESCH-0146 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving