Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nut & noodzaak (2021)

breng beweging in de ontwikkeling van kinderen

Deze online publicatie biedt professionals de juiste informatie en handvatten om het thema ‘belang van bewegen voor kinderen’ met ouders te bespreken.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen (2021). Nut & noodzaak: breng beweging in de ontwikkeling van kinderen. Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving