Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Oases in de stad (2017)

groene buurtinitiatieven en de waarden van groen in Amsterdam-Oost

Auteur(s): Marije Hardenbol

Dit onderzoek richt zich op groene buurtinitiatieven in Amsterdam-Oost en de sociaal-emotionele waarden die bewoners van dit stadsdeel toekennen aan het groen in hun buurt. Er zijn interviews gehouden met initiatiefnemers/ betrokken buurtbewoners, niet betrokken buurtbewoners en een aantal gemeentemedewerkers. Daarnaast is een online enquête opgesteld waarin buurtbewoners van Oost zijn gevraagd naar hun waardering van het groen in de buurt. Verder is gekeken naar het dominante natuurbeeld van de respondenten, welke als mogelijke verklaringen van de genoemde sociaal-emotionele waarden kunnen dienen. Bij buurtinitiatieven kan onderscheid gemaakt worden tussen de opstart- en de beheerfase. De opstartfase wordt gekenmerkt door veel enthousiasme, creativiteit en intensief contact met de gemeente. Tijdens de beheerfase blijkt het lastig te zijn om de continuïteit te waarborgen. Hier is ook discussie over omdat de gemeente eindverantwoordelijk is voor het openbaar groen, maar het initiatief vanuit de bewoners zelf moet komen. Met betrekking tot waardering is voor alle buurtbewoners esthetiek de belangrijkste sociaal-emotionele waarde van groen. Daarentegen wordt veiligheid gezien als de minst belangrijke waarde. Een significant verschil tussen buurtbewoners die betrokken zijn bij groene buurtinitiatieven en niet betrokkenen is dat de eerste groep vaker aangeeft kennis belangrijk te vinden. Het wildernis natuurbeeld komt het sterkst naar voren, gevolgd door een breed natuurbeeld. Er is een significant verband gevonden tussen het brede natuurbeeld en de sociaal-emotionele waarde kennis met betrekking tot de verschillende soorten groen. 

Literatuurverwijzing: Hardenbol, M. (2017). Oases in de stad: groene buurtinitiatieven en de waarden van groen in Amsterdam-Oost. Wageningen: Wageningen University & Research.

Omschrijving