Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Oases in het beton (2002)

aandachtspunten voor een jeugdvriendelijke openbare ruimte

Auteur(s): Lia Karsten

In dit boek worden de factoren onderzocht die bijdragen aan een jeugdvriendelijke openbare ruimte. Wat zijn kansen en mogelijkheden in een specifieke wijk? En ook houvast: wat zijn de sterke en zwakke kanten van bepaalde spel- en ontmoetingsplekken, speelaanleidingen en kindvriendelijke routes? Het sluit af met kwaliteitscriteria in de vorm van een samenvattende checklist, die in de planvorming gehanteerd kan worden.

Literatuurverwijzing: Karsten, L. (2002). Oases in het beton: aandachtspunten voor een jeugdvriendelijke openbare ruimte. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen RUIM-0003 Beschikbaar
Mulier instituut RUIM-0084 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving