Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Olympisch Plan 2028 (2007)

uitwerking van de bouwsteen sportwaarden

Sinds 2004 werkt NOC*NSF aan een plan om Nederland rijp te maken voor de Olympische Spelen. In 2008 moet het businessplan gereed zijn. Het idee achter dit plan is dat Nederland door uitvoering ervan in de periode 2008-2016 op olympisch niveau moet worden gebracht. Als dat gerealiseerd is, kan in 2016 worden overwogen om een bid uit te brengen voor de organisatie van de Spelen in 2028. Het werken aan het businessplan is in bouwstenen verdeeld. Deze bouwstenen worden afzondelijk uitgewerkt. In 2008 worden alle bouwstenen tot een businessplan gesmeed. In opdracht van NOC*NSF werkt het Mulier Instituut de bouwsteen sportwaarden verder uit. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de eerste uitwerking van deze bouwsteen en wordt aangegeven wat er nog moet worden gedaan.

Literatuurverwijzing: Heuvel, M. van den, Sterkenburg, J. van, & Bottenburg, M. van (2007). Olympisch Plan 2028: uitwerking van de bouwsteen sportwaarden. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving