Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Om de jeugd (2015)

perspectief voor beleid en praktijk

Auteur(s): René Clarijs

Het sociale domein is organisatorisch opgeschud door decentralisaties van onder andere de jeugdzorg naar de gemeenten. Omdat het verleggen van de regiefunctie alleen niet voldoende is, zullen de komende jaren energie, kennis en kunde worden gericht op verbeteringen van stelsel en inhoud. Er zullen nieuwe arrangementen worden ontwikkeld op basis van een andere manier van samenwerken tussen overheid en organisaties, tussen organisaties onderling, tussen professionals onderling, en in het bijzonder tussen jeugdigen en professional. Dit boek geeft vele ideeën en voorbeelden over de manier waarop de toekomst met betrekking tot de jeugdsector (jeugdzorg, jongerenwerk, jeugdhulp) kan worden vormgegeven. 

Literatuurverwijzing: Clarijs, R. (2015). Om de jeugd: perspectief voor beleid en praktijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen JEUG-0124 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: