Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Omdat jongens jongens zijn en meisjes meisjes' (2016)

een kwalitatief onderzoek naar de invloed van heersende discoursen op het sportgedrag van meisjes tussen de 10-12 jaar

Auteur(s): Eveline Pels

De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de Gemeente Amsterdam zet sport en bewegen in om het gestelde doel: ‘alle kinderen in 2033 op gezond gewicht’ te behalen. Op alle Amsterdamse basisscholen wordt een sportstimuleringsprogramma aangeboden welke als doel heeft kinderen naar structureel sportaanbod te leiden. Ondanks verschillende inspanningen is de sportparticipatie bij Amsterdamse meisjes tussen de 10-12 jaar aanzienlijk lager dan bij jongens van diezelfde leeftijd. Inzicht krijgen in de redenen van deze lagere sportparticipatie is belangrijk om zo het sportaanbod te kunnen verbeteren en meer meisjes aan het sporten te krijgen. Dit onderzoek biedt inzicht in de mate waarop heersende discoursen op het gebied van gender, het uiterlijk en gezondheid invloed hebben op het sportgedrag en de sportparticipatie van deze meisjes. Met een kritische blik en vanuit een feministisch poststructuralistische perspectief kijkt de onderzoeker in dit onderzoek naar de redenen die meisjes geven voor het wel of niet participeren in sport en de invloed van discoursen hierop.        

Literatuurverwijzing: Pels, E. (2016). 'Omdat jongens jongens zijn en meisjes meisjes': een kwalitatief onderzoek naar de invloed van heersende discoursen op het sportgedrag van meisjes tussen de 10-12 jaar. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving