Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein (2021)

handreiking voor professionals

Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals in het sociaal domein om armoede te signaleren en kinderen, jongeren en ouders in armoede te ondersteunen en stimuleren. Hiertoe biedt de handreiking een denk- en werkkader voor een passende en haalbare rol voor deze professionals in het omgaan met gezinnen die in armoede leven. De focus ligt op het versterken van het welzijn en de ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren, zodat zij kunnen leven, in plaats van vooral overleven. Dit vereist een integrale aanpak, waarbij professionals vanuit verschillende (gemeentelijke) domeinen doelgericht met elkaar samenwerken.

Deze handreiking is onderdeel van een drieluik over omgaan met kinderarmoede voor professionals in het onderwijs, sociaal domein en de jeugdgezondheid. De handreiking stelt de uitvoering centraal, maar biedt ook handvatten voor beleidsmakers en leidinggevenden in het sociaal domein.

Literatuurverwijzing: Lusse, M., & Kassenberg, A. (2021). Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein: handreiking voor professionals. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.

Omschrijving