Spring naar content
Terug naar de kennisbank

On one's own feet (2014)

falls, risk factors and falls prevention in persons with intellectual disabilities

Auteur(s): Lotte Enkelaar

Op 16 april 2014 is Lotte Enkelaar gepromoveerd op het onderwerp valproblematiek bij mensen met verstandelijke beperkingen.

Een val kan vervelende gevolgen hebben. Vanuit eerder onderzoek bestond het vermoeden dat mensen met verstandelijke beperkingen vaker zouden vallen. Er was echter nooit eerder prospectief onderzoek uitgevoerd naar de risicofactoren en daaraan gekoppelde mogelijkheden ter preventie van vallen bij mensen met verstandelijke beperkingen. Het doel van dit onderzoek is tweeledig: bepalen van de belangrijkste risicofactoren voor vallen bij mensen met verstandelijke beperkingen en verkennen van mogelijkheden voor valpreventie. Hierbij ligt de nadruk op de relatie tussen vallen en mobiliteitsproblemen, omdat deze in de algemene populatie ouderen de belangrijkste risicofactor is gebleken.

In het proefschrift is een indeling gemaakt in drie delen. Het eerste deel bestudeert balans en loopproblemen bij mensen met verstandelijke beperkingen, het tweede deel gaat over het onderzoek naar vallen en risicofactoren voor vallen bij mensen met verstandelijke beperkingen en het derde en laatste deel onderzoekt de mogelijkheden voor valpreventie bij mensen met verstandelijke beperkingen.

Literatuurverwijzing: Enkelaar, L. (2014). On one's own feet: falls, risk factors and falls prevention in persons with intellectual disabilities. Lotte Enkelaar.

Omschrijving