Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onbeperkt in beweging 2021 (2021)

onderzoek naar de demografische gegevens, sportwensen en het sportaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland

Auteur(s): Maarten van Erp

3-meting van het onderzoek ‘Onbeperkt in beweging’. De eerdere uitvoeringen waren in 2012, 2015 en 2018.

Het onderzoek moet inzicht geven in:

  • hoeveel inwoners van de provincie Flevoland een beperking hebben
  • om welke soorten beperkingen het gaat en
  • in welke mate deze voorkomen.

Daarnaast wil de provincie (IV) inzicht in de sportdeelname en wensen en behoeften van mensen met een beperking en (V) in het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking.

Literatuurverwijzing: Erp, M. van (2021). Onbeperkt in beweging 2021: onderzoek naar de demografische gegevens, sportwensen en het sportaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland. Lelystad: Sportservice Flevoland.

Omschrijving