Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderwijstijd lichamelijke opvoeding in de bovenbouw (2009)

Auteur(s): Alien Zonnenberg

Dit artikel heeft als doel u op weg te helpen naar een goed verantwoord programma met heldere criteria voor de kwaliteit en de kwantiteit van LO in alle examenprogramma’s van de bovenbouw van het vmbo en de tweede fase van havo en vwo , inclusief de examenprogramma’s voor vmbo en havo/vwo in de vrije ruimte (LO2 en BSM).

Literatuurverwijzing: Zonnenberg, A. (2009, juni). Onderwijstijd lichamelijke opvoeding in de bovenbouw. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 14-16)