Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek naar de actieve sportdeelname van personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2018)

een nulmeting

Hoeveel G-sporters zijn er in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? BMS 47 biedt een antwoord op deze gemakkelijke vraag, met een moeilijk antwoord. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de achtergrondkenmerken, kenmerken van sportparticipatie, verschillen tussen de verschillende doelgroepen en drempels en motieven worden in beeld gebracht. In opdracht van G-sport Vlaanderen en met financiële steun van Sport Vlaanderen voerden de Onderzoeksgroepen Sport- & Bewegingsbeleid en Aangepaste Bewegingsactiviteiten & Psychomotorische Revalidatie van de KU Leuven dit onderzoek uit. Via de online vragenlijst en een kleiner deel interviews werden 1555 personen met een beperking bereikt. De gepresenteerde cijfers geven een wetenschappelijk onderbouwd beeld van de G-sportparticipatie. Zo worden ook enkele beleidsadviezen gemaakt voor het middenveld ((G-)sportfederaties en (G-)clubs) en de overheid.

Literatuurverwijzing: Scheerder, J., Vanlandewijck, Y., Biesen, D. van, Cans, E., Lenaerts, L., Meganck, A.S., & Cornelissen, J. (2018). Onderzoek naar de actieve sportdeelname van personen met een beperking in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een nulmeting. Leuven: KU Leuven.

Omschrijving