Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek naar de effecten van studentensport (2013)

Bureau Beweeg is door de universitaire sportcentra gevraagd om een literatuuronderzoek uit te voeren naar de effecten van studentensport op studieprestaties en de mentale en lichamelijke gezondheid. Doel van het literatuuronderzoek was om zicht te krijgen op de relatie tussen sportbeoefening en studieprestaties. Daarnaast is er ook gekeken naar de relatie tussen sportbeoefening en mentale en lichamelijke gezondheid. Uit de review blijkt er zeer veel steun te bestaan voor de relatie tussen het bezoeken van een universitair sportcentrum en studiecijfers, studiepunten en retentie. Zo blijkt uit een studie dat studenten die het sportcentrum bezochten gemiddeld 0,7 meer studiepunten behaald hebben dan studenten die niet geweest zijn. Ook blijkt uit verschillende studies dat bezoekers van een universitair sportcentrum significant hogere studiecijfers behalen dan niet-bezoekers. Daarnaast blijkt ook de frequentie van bezoek een belangrijke factor. Hoe vaker men het centrum bezocht hoe hoger de scores. Er lijkt dus een soort dosis-response relatie te bestaan waarbij de studiecijfers blijven stijgen met de bezoekfrequentie. Ook is er een positief effect op studieretentie en academisch succes gevonden.

Literatuurverwijzing: Baart de la Faille-Deutekom, M. (2013). Onderzoek naar de effecten van studentensport. Amsterdam: Bureau Beweeg.

Omschrijving