Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek naar (hockey)behoefte C-, B en A-jeugd (2019)

Bij hockeyleden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar is een grote uitstroom. Vanaf 12 jaar haken er al meer kinderen af dan dat er bij komen, en de grootste piek van afhakende jeugd ligt bij 18 jaar. Waar ligt dit aan? En wat maakt dat kinderen wél blijven hockeyen? Om hier meer inzicht in te krijgen, hield de KNHB een onderzoek onder de A-, B- en C-jeugd. 

Literatuurverwijzing: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) (2019). Onderzoek naar (hockey)behoefte C-, B en A-jeugd. utrecht: KNHB.

Omschrijving