Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek naar uitval onder jeugdvoetballers in Zwolle (2012)

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in welke persoonlijke factoren en (vereniging gerelateerde) omstandigheden een belangrijke rol spelen bij C- en B-junioren om hun lidmaatschap bij voetbalverenigingen op te zeggen. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen gericht interventies worden gepleegd die ervoor moeten zorgen dat deze doelgroep voor de voetbalverenigingen behouden blijft. Hierbij wordt zowel naar het totaalbeeld van alle betreffende voetbalverenigingen gekeken, als naar de individuele situatie van voetbalverenigingen.

Literatuurverwijzing: Boers, E., Groot, W. de, Sportservice Zwolle, & Kennispraktijk (2012). Onderzoek naar uitval onder jeugdvoetballers in Zwolle. Kennispraktijk.

Omschrijving