Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek sport, bewegen en leefstijl (2015)

gemeente Zoeterwoude 2015

In deze rapportage, ‘Onderzoek sport, bewegen en leefstijl Zoeterwoude 2015’, zijn de belangrijkste cijfers over het beweeggedrag, sportdeelname en leefstijl van de inwoners van de gemeente Zoeterwoude te vinden. Bij de meeste gegevens staan ook de provinciale percentages van het onderzoek van 2013 weergegeven, waardoor inzichtelijk wordt hoe de gemeente Zoeterwoude in verhouding tot de provincie Zuid-Holland (onderzoeksgegevens van 20 gemeenten) scoort. Het gaat goed met sport, bewegen en leefstijl in de gemeente Zoeterwoude, zeker ten opzichte van Zuid-Holland, maar dat geldt niet voor alle inwoners. Er zijn op de diverse terreinen verschillende doelgroepen die nog wel enige aanmoediging nodig hebben, zodat zij meer gaan sporten en bewegen, betere leef- en voedingsgewoonten aannemen en zo een gezondere leefstijl ontwikkelen. 

Literatuurverwijzing: Sportservice Zuid-Holland, & Gemeente Zoeterwoude (2015). Onderzoek sport, bewegen en leefstijl: gemeente Zoeterwoude 2015. Poeldijk: Sportservice Zuid-Holland.

Omschrijving