Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2017 (2018)

voortgang van de JOGG-aanpak, gezonde omgeving en communicatie (intern rapport)

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Jongeren Op Gezond Gewicht werkt met drie programma’s: ‘JOGG-aanpak’, ‘Gezonde Omgeving’ en ‘Communicatie en Marketing’. De JOGG-aanpak wordt niet alleen op het kind gericht, maar beoogt de hele omgeving bewust te maken van het belang van voldoende beweging en gezonder eten. De pijlers waaruit de aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht bestaat zijn:

  • Politiek-Bestuurlijk Draagvlak;
  • Publiek-Private Samenwerking;
  • Sociale Marketing;
  • Monitoring en Evaluatie;
  • Verbinding Preventie en Zorg.

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de voortgang op de verschillende pijlers van de JOGG-aanpak, het programma de Gezonde Omgeving en de communicatie rond de JOGG-aanpak. In dit rapport worden de resultaten en aandachtspunten gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Collard, D.C.M. (2018). Onderzoek voortgang JOGG-programma’s 2017: voortgang van de JOGG-aanpak, gezonde omgeving en communicatie (intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0010 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-539 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving