Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoeksprogramma "waarden en normen in de sport" (wns) (1996)

voortgangsverslag april 1996

In het onderzoeksprogramma Waarden en Normen in de Sport komt een aantal thema’s op het gebied van waarden en normen in de sport aan bod. Het gaat hierbij zowel om positieve als negatieve waarden en normen die algemeen zijn (persoonlijke ontwikkeling en cultuur) of juist specifiek voor de wereld van de sport (lichamelijkheid/bewegen, spel, competitie en gezondheid). De relaties tussen sport en haar afzonderlijke aspecten worden vanuit verschillende disciplines onderzocht en hebben, afhankelijk per deelproject, een meer conceptuele belevings- en/of beleidsgerichte inhoud. Deze rapportage omvat een verslag van de voortgang.

Literatuurverwijzing: Elling, A., Lucassen, J.M.H., Tamboer, J., Buisman, A., & Knop, P. de (1996). Onderzoeksprogramma "waarden en normen in de sport" (wns): voortgangsverslag april 1996. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving