Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoeksrapport "Amsterdamse jongeren en atletiek" (2017)

een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de wensen en behoeften en knelpunten van Amsterdamse jongeren m.b.t. atletiek en hoe je ze kan bereiken om actiever te worden

Auteur(s): Femke van der Pal

Naar aanleiding van het afstuderen aan de Johan Cruyff University aan de Hogeschool van Amsterdam is het onderzoeksrapport “Amsterdamse jongeren en atletiek Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de wensen en behoeften en knelpunten van Amsterdamse jongeren m.b.t. atletiek en hoe je ze kan bereiken om actiever te worden” geschreven. Dit onderzoeksrapport is in opdracht van de Gemeente Amsterdam, afdeling Sportstimulering, programma atletiek geschreven.

De Gemeente Amsterdam, afdeling Sportstimulering, programma atletiek heeft ervaren dat de deelname aan atletiek afneemt, naarmate de leeftijd stijgt. Daarbij is er opgemerkt dat het lastig is om jongeren direct te kunnen bereiken. Verder is het onbekend voor de gemeente wie de inactieve en actieve jongeren zijn. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken wat de wensen en behoeften zijn van de Amsterdamse jongeren van 12 tot 18 jaar m.b.t. atletiek en hoe zij het beste bereikt kunnen worden. Dit vormt de volgende probleemstelling: “Op dit moment is het onduidelijk wie tot de inactieve doelgroep van 12 tot 18 jaar behoren, hoe veel zij daadwerkelijk bewegen, wat hun wensen en behoeften zijn en hoe er het beste met hen gecommuniceerd kan worden, zodat ze worden aangezet om deel te nemen aan het atletiekprogramma en zo actiever te worden.” Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: “Wat zijn de wensen, behoeften en belemmeringen van de jongeren van 12 tot 18 jaar in Amsterdam en wat zijn de geschikte marketingcommunicatie middelen om deze doelgroep te bereiken m.b.t atletiek/hardlopen?” Tijdens dit onderzoek is er gebruik gemaakt van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Voor het kwantitatieve onderzoek is er gebruik gemaakt van een enquête, die onder de jongeren van 12 tot 18 jaar is uitgezet. Hier zijn echter te weinig reacties verkregen voor een betrouwbaar en valide onderzoek. Daarom is er door middel van kwalitatief onderzoek dieper ingegaan op de wensen, behoeften en knelpunten van de doelgroep. Hiervoor is er met ongeveer 90 jongeren op atletiekverenigingen, scholen en jongerencentra gesproken, verdeeld over vijf stadsdelen. Daarnaast is er gesproken met enkele trainers en jongerenwerkers. Verder zijn er in totaal zes expertinterviews gehouden om een beeld te schetsen van jongeren en hoe je ze het beste kan bereiken. Daarbij is er deskresearch uitgevoerd om de bevindingen te versterken.

Literatuurverwijzing: Pal, F. van der (2017). Onderzoeksrapport "Amsterdamse jongeren en atletiek": een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de wensen en behoeften en knelpunten van Amsterdamse jongeren m.b.t. atletiek en hoe je ze kan bereiken om actiever te worden. Femke van der Pal.

Omschrijving