Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ongebonden gebondenheid (2008)

een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmers ten einde de bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te versterken

Auteur(s): Sander Schut

Dit rapport omvat een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer ten einde te bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te versterken. Het onderzoek is tweeledig. Allereerst heeft een onderzoek plaatsgevonden naar bindingsvormen in de sportwereld. Vervolgens is het profiel van de (ongebonden) zwemmer nader onderzocht. Op basis van de resultaten en conclusies zijn aanbevelingen gedaan. De belangrijkste aanbevelingen zijn; Bindingskracht:

  • De KNZB moet zich richten op het aanbod van training en instructie om de bindingskracht te verhogen;
  • De KNZB moet zich richten op het aanbod van accommodatie en faciliteiten om de bindingskracht te verhogen;

Uit de schriftelijke en digitale enquêtes is naar voren gekomen dat de (ongebonden) zwemmers vooral behoefte hebben aan producten en diensten die veelal gericht zijn op training en instructie voor de recreatieve zwemmer. De producten en diensten waar redelijke behoefte aan is zijn trainingsschema’s, zwemclinics, adviezen over voeding en techniek en een fitheidtest. Daarnaast blijken de (ongebonden) zwemmers veel behoefte te hebben aan kortingen op de toegang tot het zwembad. Dit valt onder het aanbod van accommodatie en faciliteiten. Een kortingskaart voor individuele leden is mogelijk een product die in deze behoeften voorziet.

Literatuurverwijzing: Schut, S. (2008). Ongebonden gebondenheid: een onderzoek naar welke vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmers ten einde de bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te versterken. Sander Schut.

Omschrijving