Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ongelijke leggers (2021)

Dit onderzoek beschrijft in welke mate grensoverschrijdend gedrag voorkomt in alle gymdisciplines en – niveaus. Ook is nagegaan wat de aard van die misdragingen is en wat ermee is gebeurd als slachtoffers dit hebben gemeld. In dit grootschalige onderzoek zijn online vragenlijsten afgenomen onder oud-gymsporters en huidige gymsporters, zijn tal van interviews gehouden met gymsporters, ouders, bestuurders, trainers, experts en documenten bestudeerd die gaan over de opvolging van meldingen, het beleid en de (tucht)rechtspraak ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. In dit rapport worden aanbevelingen gedaan om de gymsport veiliger en gezonder te maken.

Literatuurverwijzing: Olfers, M., & Wijk, A. van (2021). Ongelijke leggers. Verinorm.

Omschrijving