Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ons speeluur (1926)

theoretisch-practisch handboek bij de leiding van het openluchtspel, deel II het openluchtspel voor de rijpere jeugd

Theoretische-praktisch handboek bij de leiding van zaal- en openluchtspel op de middelbare  school.

Literatuurverwijzing: Technische Commissie van den Nederlandschen Bond voor Lichamelijke opvoeding, . (1926). Ons speeluur: theoretisch-practisch handboek bij de leiding van het openluchtspel, deel II het openluchtspel voor de rijpere jeugd. Groningen, Den Haag: Wolters.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-0098 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving