Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onsportief wedstrijdgedrag: op zoek naar samenhang in verklarende factoren bij amateur voetbal- en hockeywedstrijden (2020)

factsheet 2020/10

In dit factsheet onderzoekt het Mulier Instituut met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het wedstrijdgedrag van spelers, trainers, scheidsrechters en supporters bij amateurwedstrijden met de SportklimaatApp.

Om onsportief wedstrijdgedrag te bestuderen, is gebruik gemaakt van de Qualitative Comparative Analysis (QCA) methode, deze is toegepast op 63 hockey- en voetbalwedstrijden die in het seizoen 2019-2020 zijn geobserveerd met de SportklimaatApp.

Uit het onderzoek blijkt:

De manier van fluiten van de scheidsrechter en coaching van trainers en begeleiders is van grote invloed op de mate van sportiviteit van het wedstrijdgedrag van amateur voetbal- en hockeyspelers. Wanneer scheidsrechters de dynamiek van het spel goed aanvoelen, vertonen spelers tijdens amateur voetbal- en hockeywedstrijden minder negatief wedstrijdgedrag.

Verder blijkt dat een negatieve vorm van coaching samenhangt met negatieve gedragingen van spelers in het veld, zoals hoofdschudden of in discussie gaan met de arbitrage. Positief gedrag van ouders langs de kant van het veld compenseert nauwelijks voor de invloed van negatief coachgedrag op het handelen van spelers in het veld.

Literatuurverwijzing: Stevens, V., Heijnen, E., & Geurink, N. (2020). Onsportief wedstrijdgedrag: op zoek naar samenhang in verklarende factoren bij amateur voetbal- en hockeywedstrijden: factsheet 2020/10. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving