Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ontmoeten als keuze (2015)

succesfactoren voor gemengd wonen

De resultaten van het literatuur onderzoek “Ontmoeten als keuze” geven handvatten, maar vormen vooral aanleiding om samen met andere betrokkenen bij de stad de succes en faalfactoren van sociaal economisch gemengd wonen nader te onderzoeken. Met “Ontmoeten als keuze” zet Ymere een eerste stap naar het concretiseren van haar visie op wonen in de metropoolregio Amsterdam anno 2015.

Literatuurverwijzing: Blom, S., Soomeren, P. van, & Dieters, M. (2015). Ontmoeten als keuze: succesfactoren voor gemengd wonen. Amsterdam: DSP-groep.

Omschrijving