Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ontmoetingen tussen sporters met en zonder een verstandelijke beperking (2018)

nulmeting #PlayUnified

Het programma #PlayUnified, een initiatief van Special Olympics Nederland (SON), beoogt de houding en het gedrag ten opzichte van mensen met een verstandelijke beperking positief te beïnvloeden, door mensen met en zonder een verstandelijke beperking in contact te brengen door middel van sport. #PlayUnified richt zich in het bijzonder op jeugd en jongvolwassenen (12-25 jaar) en mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking of zwakbegaafheid.

Het Mulier Instituut monitort het programma #PlayUnified ten aanzien van de sportdeelname van en het sportaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking, (sport)ontmoetingen en de bekendheid met SON en #PlayUnified. Het doel van de nulmeting was om de startsituatie van het programma #PlayUnified ten aanzien van de hiervoor genoemde indicatoren vast te stellen.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, Brandsema, A., Dellas, V., & Jonge, M. de (2018). Ontmoetingen tussen sporters met en zonder een verstandelijke beperking: nulmeting #PlayUnified. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-572 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving