Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ontwikkeling innovatietechnieken voor zwembaden gaat snel (2015)

Organisatie(s): Arko Sports Media

Zwembaden kosten veel geld. Niet in de laatste plaats omdat het energieslurpers zijn. Ongeveer een derde van de exploitatiekosten van een zwembad gaat op aan energie en het onderhoud van de accommodatie. Met nieuwe zwembadtechnieken moeten de kosten van energie en onderhoud teruggebracht worden.

Literatuurverwijzing: Arko Sports Media (2015, juni). Ontwikkeling innovatietechnieken voor zwembaden gaat snel. Sportaccom 28 (pp. 16-21)