Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ontwikkeling onderzoeksprogramma topsportevenementen (2021)

verkenning van een breed gedragen en duurzaam onderzoeksprogramma op het gebied van topsportevenementen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aan de Haagse Hogeschool (HHS) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd om gezamenlijk een eerste stap te zetten voor een breed gedragen en duurzaam onderzoeksprogramma op het gebied van (top)sportevenementen. De onderzoeksvragen daarbij luiden:

1) Welke kennisbehoefte is er bij stakeholders om een breed palet aan maatschappelijk verantwoord georganiseerde topsportevenementen te realiseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bijkomende podium en

2) op welke manier dient het proces georganiseerd te worden volgens stakeholders om te komen tot bruikbare inzichten die voorzien in deze kennisbehoeften.

Literatuurverwijzing: Schoemaker, J., Weijermars, J., Eekeren, F. van, & Boer, W.I.J. de (2021). Ontwikkeling onderzoeksprogramma topsportevenementen: verkenning van een breed gedragen en duurzaam onderzoeksprogramma op het gebied van topsportevenementen. Den Haag: Haagse Hogeschool.

Omschrijving