Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd (2017)

factsheet 2017/15

Auteur(s): Remko van den Dool

Voor wekelijkse sportdeelname bestaat een groot verschil tussen leeftijden. Van de jeugd, zeker van kinderen rond de 10 jaar, beoefenen velen één of meer sporten. Voor ouderen boven de 65 jaar is dat fors minder. Deze ‘wet’ verandert geleidelijk in de tijd, zo blijkt uit dit factsheet. De cijfers wordt uitgediept door te kijken naar de opleiding per leeftijdsgroep. Toekomstig onderzoek kan uitwijzen of de afname van de sportdeelname van jongeren verband houdt met de komst van de smartphone en sociale media. Bij ouderen kan bij de waargenomen groei nog sprake zijn van een inhaaleffect. Pas in de jaren zestig zijn immers veel sportaccommodaties gebouwd en kwamen kinderen intensiever met sport in aanraking. De algemene stijging van het opleidingsniveau lijkt samen te hangen met de toename van de sportdeelname.

Literatuurverwijzing: Dool, R. van den (2017). Ontwikkeling sportdeelname naar leeftijd: factsheet 2017/15. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving